• Zajęcia dodatkowe

    • Zajęcia dodatkowe

    •    Zajęcia umuzykalniające Beata Mościcka (poniedziałek, środa)

     Inteligencja muzyczna  muzyka, rytm, dźwięk, melodia. Słuchamy różnych gatunków muzyki, śpiewamy i tańczymy, odzwierciedlamy ruchem muzykę, kształtujemy poczucie rytmu i słuchu muzycznego, ćwiczymy percepcję słuchową, rozwijamy wiedzę o muzyce.

      

     Taniec nowoczesny Michał Ciok (wtorek, piątek)

     Inteligencja kinestetyczno-muzyczna wyrażamy muzykę przez ruch, bawimy się i ćwiczymy, pracujemy nad koordynacją i zręcznością ruchów, ćwiczymy poczucie tytmu, pobudzamy nasze zmysły, doświadczamy, rozwijamy się przez taniec.

      

     Gra na instrumentach Beata Mościcka (poniedziałek, środa)

     Inteligencja muzyczno-ruchowa – uczymy się piosenek i gramy na instrumentach perkusyjnych, rozwijamy słuch muzyczny poprzez zabawy akustyczne, poznajemy instrumenty, słuchamy ich brzmienia, sposobu wydobywania dźwięku,  rozwijamy kreatywność muzyczną.

      

       Język angielski Marta Dąbrowska (poniedziałek, piątek)

     Inteligencja słowna poznajemy i przyswajamy język podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Powtarzamy słowa, uczymy się wierszyków i piosenek, ilustrujemy gestami, przyswajamy sobie słowa, melodię i rytm języka.

      

       Gimnastyka ogólnorozwojowa nauczycielki grup (wg planów pracy)

     Inteigencja kinestetyczna bawimy się i ćwiczymy, pracujemy nad koordynacją i zręcznością ruchów, rozwijajmy sprawność manualną, pobudzamy nasze zmysły, doświadczamy, rozwijamy się przez ruch, kształtujemy uzdolnienia sportowe.