• Programy

    • Programy ogólnopolskie

      • 15.03.2009
       • Optymistyczne Przedszkole

        W dniach 13–15 marca 2009r. w Zakopanem odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Optymistycznych Przedszkoli „Podążaj za optymizmem”. Uczestniczyło w nim 150 przedstawicieli przedszkoli z całej Polski, które podjęły trud realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.  Warszawę reprezentowały dwa bielańskie przedszkola (Przedszkole 306 i 334), które w 2007r. jako jedne z pierwszych placówek w Warszawie przystąpiły do realizacji programu. Pilotażowy program "Optymistyczne Przedszkole" rozpoczął się w dwudziestu polskich przedszkolach pod koniec 2004 roku. Obecnie został poszerzony o nowe elementy i wpisuje się w projekt  „Optymistyczna Sfera Oświatowa”, który objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, na której wyróżniono 15 najaktywniejszych placówek i wręczono Certyfikaty. Wśród nich znalazło się Przedszkole 306.

         

      • 28.06.2011
       • Kraina Dzieci w Europie

        W dniach 27-28 czerwca 2011 roku w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Zjazd Optymistycznych Przedszkoli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedszkoli z całej Polski. Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, na której  nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat za realizację ogólnopolskiego programu "Kraina Dzeci w Europie - bis" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

      • 23.04.2013
       • Szkoła Odkrywców Talentów

         

        Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał naszej placówce tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” stanowiący wyróżnienie za prowadzenie systemowych działań przyczyniających się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Realizując założenia Koncepcji Pracy Przedszkola opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera staramy się dostrzec zainteresowania i wrodzone umiejętności naszych podopiecznych i stwarzać warunki do ich rozwijania. Pomagamy dzieciom w odkrywaniu nie tylko otaczającego świata, ale też samego siebie, swoich zalet i mocnych stron. Nasze przedszkole pragnie zapewnić swoim wychowankom istotny kapitał na przyszłość - na radosne, pełne i szczęśliwe życie. Chcemy, aby każdego dnia dzieci przeżywały radość i zadowolenie, poznawały smak sukcesów, przygotowywały się do aktywnego i twórczego życia. Naszym wychowankom nadal będziemy dawać szansę na samodzielność i ekspresję, wspierając ich naturalny potencjał. Będziemy w nich rozbudzać nowe pasje i zainteresowania.

      • 22.05.2014
       • Przedszkole w Ruchu

         

        W roku szkolnym 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej przy wsparciu ORE ogłosił ogólnopolską akcję „Ćwiczyć każdy może” organizowaną w ramach projektu "Roku Szkoły w Ruchu". Nasza placówka przystąpiło do akcji, a wszystkie podjęte przez nas działania promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci zostały docenione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przedszkole spełniło wszystkie kryteria i zostało umieszczone na mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu, otrzymując jednocześnie tytuł PRZEDSZKOLE W RUCHU.

         

      • 1.11.2014
       • Dziecięca Kraina Kreatywności

        Od listopada 2014 roku realizujemy w naszym przedszkolu ogólnopolski program prowadzony przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI KIDS´ OF CREATIVITY LAND autorstwa C. Mireli Nawrot. Zajęcia prowadzone w ramach programu nastawione są na kreatywne działanie dzieci, nauczycieli i rodziców.

        KREATYWNOŚĆ – TO SZTUKA TWORZENIA. Kreatywność to wymyślanie, wnoszenie czegoś nowego, eksperymentowanie. Należy ją pielęgnować, aby nie została zablokowana, dlatego potrzebuje wyobraźni, marzeń, pomysłu, spontaniczności oraz refleksji. Wyobraźnia dostarcza kreatywnych pomysłów, natomiast dzięki spontaniczności pozostaje żywa. Praca dorosłego na rzecz rozwijania kreatywności dzieci jest zatem zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym. Wymaga przede wszystkim przekonania, że w każdym dziecku tkwi potencjał twórczy i drzemią predyspozycje do kreatywnego myślenia oraz działania. Potrzebna jest duża aktywność ze strony nauczycieli, by to, co jeszcze uśpione, stało się widoczne i jak najbardziej realne. Kreatywny nauczyciel musi odznaczać się bogatą wyobraźnią, pomysłowością i spostrzegawczością. Nasi nauczyciele odchodzą od schematów i gotowych wzorów postępowania. Realizują niekonewncjonalne projekty m.ni. "Naukowa praktyka małego alchemika", "Dotknij, posłuchaj, powąchaj i posmakuj –  wielozmysłowe poznanie świata", "Gimnastyka na wesoło" czy "Śpiewam, tańczę, gram".

      • 29.03.2015
       • SUPEŁ

        29.05.2015 r. nasze Przedszkole otrzymało po raz pierwszy Certyfikat Sieć Uczących się Przedszkoli SUPEŁ za aktywną współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia i Kształcenia Nauczycieli PARTNER oraz promowanie przykładów dobrych praktyk i tym samym podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Certyfikat potwierdza również czynne i aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

      • 2.04.2016
       • Przedszkole Dobrych Praktyk

        W dniach 31.03-2.04.2016 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Ekspercka "COACHING I ROZWÓJ W EDUKACJI" zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli.

        Otwarcia konferencji dokonała Pani Mirela Nawrot współautorka ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”. Podczas trzech dni konferencji omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki, organizacji i zarządzania oraz coachingu. Przebieg zjazdu uświetniła także uroczysta gala, na której wyróżniono najaktywniejsze placówki, a wśród nich nasze Przedszkole. Otrzymaliśmy certyfikat Przedszkole Dobrych Praktyk.

      • 2.04.2016
       • Innowacja roku 2015

        Podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli otrzymaliśmy tytuł Innowacja Roku 2015 za opracowanie i realizację projektu „Naukowa praktyka małego alchemika”. Gratulujemy i dziękujemy całej społeczności przedszkolnej.