• Programy

     • Programy ogólnopolskie i międzynarodowe

     •  

        15.03.2009  Optymistyczne Przedszkole

      W dniach 13–15 marca 2009 r. w Zakopanem odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Optymistycznych Przedszkoli „Podążaj za optymizmem”. Uczestniczyło w nim 150 przedstawicieli przedszkoli z całej Polski, które podjęły trud realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.  Warszawę reprezentowały dwa bielańskie przedszkola (Przedszkole 306 i 334), które w 2007r. jako jedne z pierwszych placówek w Warszawie przystąpiły do realizacji programu. Pilotażowy program "Optymistyczne Przedszkole" rozpoczął się w dwudziestu polskich przedszkolach pod koniec 2004 roku. Obecnie został poszerzony o nowe elementy i wpisuje się w projekt  „Optymistyczna Sfera Oświatowa”, który objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, na której wyróżniono 15 najaktywniejszych placówek i wręczono Certyfikaty. Wśród nich znalazło się Przedszkole 306.

        28.06.2011  Kraina Dzieci w Europie

      W dniach 27-28 czerwca 2011 roku w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Zjazd Optymistycznych Przedszkoli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedszkoli z całej Polski. Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, na której  nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat za realizację ogólnopolskiego programu "Kraina Dzeci w Europie - bis" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

        23.04.2013  Szkoła Odkrywców Talentów

      Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał naszej placówce tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” stanowiący wyróżnienie za prowadzenie systemowych działań przyczyniających się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Realizując założenia Koncepcji Pracy Przedszkola opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera staramy się dostrzec zainteresowania i wrodzone umiejętności naszych podopiecznych i stwarzać warunki do ich rozwijania. Pomagamy dzieciom w odkrywaniu nie tylko otaczającego świata, ale też samego siebie, swoich zalet i mocnych stron. Nasze przedszkole pragnie zapewnić swoim wychowankom istotny kapitał na przyszłość - na radosne, pełne i szczęśliwe życie. Chcemy, aby każdego dnia dzieci przeżywały radość i zadowolenie, poznawały smak sukcesów, przygotowywały się do aktywnego i twórczego życia. Naszym wychowankom nadal będziemy dawać szansę na samodzielność i ekspresję, wspierając ich naturalny potencjał. Będziemy w nich rozbudzać nowe pasje i zainteresowania.

        22.05.2014  Przedszkole w Ruchu

      W roku szkolnym 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej przy wsparciu ORE ogłosił ogólnopolską akcję „Ćwiczyć każdy może” organizowaną w ramach projektu "Roku Szkoły w Ruchu". Nasza placówka przystąpiło do akcji, a wszystkie podjęte przez nas działania promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci zostały docenione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przedszkole spełniło wszystkie kryteria i zostało umieszczone na mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu, otrzymując jednocześnie tytuł PRZEDSZKOLE W RUCHU.

      1.11.2014  Dziecięca Kraina Kreatywności

      Od listopada 2014 roku realizujemy w naszym przedszkolu ogólnopolski program prowadzony przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI KIDS´ OF CREATIVITY LAND autorstwa C. Mireli Nawrot. Zajęcia prowadzone w ramach programu nastawione są na kreatywne działanie dzieci, nauczycieli i rodziców.
      KREATYWNOŚĆ – TO SZTUKA TWORZENIA. Kreatywność to wymyślanie, wnoszenie czegoś nowego, eksperymentowanie. Należy ją pielęgnować, aby nie została zablokowana, dlatego potrzebuje wyobraźni, marzeń, pomysłu, spontaniczności oraz refleksji. Wyobraźnia dostarcza kreatywnych pomysłów, natomiast dzięki spontaniczności pozostaje żywa. Praca dorosłego na rzecz rozwijania kreatywności dzieci jest zatem zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym. Wymaga przede wszystkim przekonania, że w każdym dziecku tkwi potencjał twórczy i drzemią predyspozycje do kreatywnego myślenia oraz działania. Potrzebna jest duża aktywność ze strony nauczycieli, by to, co jeszcze uśpione, stało się widoczne i jak najbardziej realne. Kreatywny nauczyciel musi odznaczać się bogatą wyobraźnią, pomysłowością i spostrzegawczością. Nasi nauczyciele odchodzą od schematów i gotowych wzorów postępowania. Realizują niekonewncjonalne projekty m.ni. "Naukowa praktyka małego alchemika", "Dotknij, posłuchaj, powąchaj i posmakuj –  wielozmysłowe poznanie świata", "Gimnastyka na wesoło" czy "Śpiewam, tańczę, gram".

        29.03.2015  Sieć Uczących się Przedszkoli SUPEŁ

      29.03.2015 r. nasze Przedszkole otrzymało po raz pierwszy Certyfikat Sieć Uczących się Przedszkoli SUPEŁ za aktywną współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia i Kształcenia Nauczycieli PARTNER oraz promowanie przykładów dobrych praktyk i tym samym podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Certyfikat potwierdza również czynne i aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

        2.04.2016  Przedszkole Dobrych Praktyk

      W dniach 31.03-2.04.2016 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Ekspercka "COACHING I ROZWÓJ W EDUKACJI" zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli.
      Otwarcia konferencji dokonała Pani Mirela Nawrot współautorka ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”. Podczas trzech dni konferencji omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki, organizacji i zarządzania oraz coachingu. Przebieg zjazdu uświetniła także uroczysta gala, na której wyróżniono najaktywniejsze placówki, a wśród nich nasze Przedszkole. Otrzymaliśmy certyfikat Przedszkole Dobrych Praktyk.

        2.04.2016  Innowacja roku 2015

      Podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli otrzymaliśmy tytuł Innowacja Roku 2015 za opracowanie i realizację projektu „Naukowa praktyka małego alchemika”. Gratulujemy i dziękujemy całej społeczności przedszkolnej.

        14.04.2018  Herb Optymizmu

      W dniach 12-14.04.2018 r. w Mielnie odbył się XVII Kongres Optymistycznych Przedszkoli pod nazwą „Nowe Horyzonty – Regaty Optymizmu 2018". W Zjeździe uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy z 66 miast z całej Polski, należący do sieci Optymistycznych Przedszkoli. Udział w kongresie oraz wizytach studyjnych w koszalińskich przedszkolach był bez wątpienia wartościowym i wyjątkowym doświadczeniem we wspólnym Certyfikowanym Programie Optymistyczne Przedszkole. Jednak najprzyjemniejszym akcentem dla naszego przedszkola była Uroczysta Gala Optymizmu, podczas której nasze optymistyczne działania, aktywność i wytrwałość w realizacji programu zostały nagrodzone prestiżową nagrodą „Herbem Optymizmu”.

        1.09.2018  Uczymy Dzieci Programować

      Ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak, aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną.

        9.10.2018  Piękna Nasza Polska Cała

      Nasze przedszkole otrzymało certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, którego honorowy patronat objęło między innymi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a autorem projektu była Pani Ludmiła Fabiszewska. Realizacja zadań połączyła we wspólnym działaniu wszystkie grupy wiekowe. Dzieci poznały symbole narodowe i historię państwa polskiego. Nauczyły się, i z wielką powagą odśpiewały hymn Polski podczas przedszkolnego apelu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Poznały wiele piosenek, wierszy, zabaw i tańców ludowych. Realizacja projektu okazała się ciekawym przedsięwzięciem i sprawiła wszystkim dużo radości.
      Bardzo dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz nauczycielkom za udział, zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

        14.03.2019  Sieć Uczących się Przedszkoli

      W dniach 14-16 marca 2019 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy XVIII Kongres Optymistycznych Przedszkoli – Nowe horyzonty w pozytywnej edukacji „Od Van Gogha do Optymisty”. Podczas Kongresu na uroczystej Gali Optymistów dyrektorzy bielańskich przedszkoli odebrali szereg nagród i znaleźli się w gronie wyróżnionych przedszkoli z całej Polski. Nasze Przedszkole otrzymało kolejny certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Uczących się Przedszkoli SUPEŁ za promowanie przykładów dobrych praktyk i tym samym podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej.

        1.09.2019  Zdrowo i Sportowo

      Głównym celem akcji – w myśl dewizy aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli, jest stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności ruchowej. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie oraz buduje relacje z innymi członkami grupy.


        1.10.2019  Trening uważności - Mindfulness

      Celem akcji jest planowanie i wdrażanie działań wychowawczych i dydaktycznych ułatwiających dzieciom  budowanie uważności, koncentracji i siły spokoju. Wobec potrzeby dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków wiemy, jak  ważna jest umiejętność adaptacji, odporności, optymizmu oraz tworzenia balansu między aktywnością i odpoczynkiem. Wspieramy dzieci w budowaniu wiedzy o samym sobie, swoich potrzebach, reakcjach oraz radzenia sobie ze stresem i napięciem.

        1.09.2020  Zabawy Sztuką

      Celem ogólnopolskiego projektu jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki i tworzenie im warunków do twórczej aktywności  w procesie zabawy, a tym samym wspieranie ich wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Poznawanie dzieł światowych twórców ma rozwijać poczucie estetyki, wrażliwość na piękno przyrody i drugiego człowieka, kreatywność, innowację. Dajemy dzieciom możliwość wzajemnej wymiany spostrzeżeń, wiedzy, rozumienia i interpretowania pojęć, wyrażania emocji kontakcie ze sztuką. Dzieci inspirując się  różnorodnymi technikami plastycznymi, którymi posługiwali się prezentowani artyści, same tworzą własne dzieła.

        1.09.2020  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA   

      Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom, że emocje i ich wyrażanie jest niezwykle ważne, gdyż pozwala nam zrozumieć nie tylko samego siebie, lecz również drugą osobę. Wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość powinno stać się  fundamentem ich dalszego życia. Naszym celem jest wychowanie dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych, mających wiarę w siebie i własne możliwości. Realizując projekt nauczyciele proponują dzieciom  działania zawartych w pięciu modułach tematycznych: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc słów, Empatia i Odwaga. Zajęcia zapewniają dzieciom różnorodność aktywności i zdobywanie doświadczeń  poznawczych, emocjonalnych i społecznych

        1.09.2020  Dzieci Uczą Rodziców

      Celem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, której głównym patronem jest Centrum Rozwoju Lokalnego, jest wspieranie procesu edukacji najmłodszych, zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie a także dzielenie się wiadomościami poznawanymi na zajęciach z rodzicami. Tematyka proponowanych zajęć jest bardzo szeroka i dotyczy bezpieczeństwa, ekologii, kultury, historii, promowaniu zdrowego życia i sportu oraz astronomii. Nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i własną wiedzę wprowadzają dzieci w tematykę zajęć, a potem dzieci wykonują specjalne zadania z rodzicami w domu.  

        5.10.2020  Wyzwania Teodora

      Głównym celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest wspomaganie wielostronnego rozwoju naszych wychowanków. Dzieci mają za zadanie podejmowanie różnych kreatywnych wyzwań. Wyzwania te związane są z propagowaniem sportu, zdrowego żywienia, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę oraz plastyką.

        1.11.2020  Pho3nix Active School

      Pho3nix Active School to ogólnopolska akcja sportowa, która ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe. Finałem akcji są dziewięciodniowe obchody Międzynarodowego Dnia Sportu od 6 do 14 kwietnia 2021 roku. Patronat nad Pho3nix Active School objął Polski Komitet Olimpijski.

      1.09.2021    Z kulturą mi do twarzy

      Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy" polega na wprowadzeniu dzieci w świat wartości. Ma przybliżyć zagadnienia między innymi ofiarności, solidarności, współpracy, altruizmu, patriotyzmu. Wskazać wzorce postępowania i budowania relacji społecznych. Ma promować także kulturę w szerokim zakresie, rozwijać poczucie estetyki i wrażliwość na piękno. Celem jest też kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu.

      1.09.2021 Działaj z imPETem

      Kampania ,,Działaj z imPETem" to innowacyjny projekt, którego celem jest nauczenie dzieci, czym jest ekologia, co to jest recykling i jakie płyną z niego korzyści dla nas i naszej planety oraz jak dbać o środowisko. Projekt oferuje wiele pomysłów i narzędzi jak nauczyć młodsze pokolenia dbać o naszą wspólną przestrzeń i lepszą przyszłość.

         1.10.2021  Skąd się biorą produkty ekologiczne

      Program dedykowany jest dla dzieci w wieku 5,6 lat. Jego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem scenariuszy zajęć, filmów edukacyjnych. Program skierowany jest także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność wprowadzenia pozytywnych zmian w naszej codzienności. Program wspiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      1.10.2021 Kubusiowi Przyjaciele Natury

      Program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury" to największy ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli na temat ekologii, którego celem jest zachęcenie dzieci do dbania o środowisko, dary natury oraz do ruchu i aktywnego życia w zgodzie z naturą. Przedszkola realizują zadania wynikające ze scenariuszy zajęć na temat: ,,Dbam o rośliny i zwierzęta - nawet te najmniejsze", ,,Dbam o aktywność fizyczną", ,,Dbam o siebie i jem warzywa i owoce", ,,Dbam o zasoby naturalne", ,,Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego", ,,Dbam o naturę", ,,Dbam o środowisko".

       

      1.10.2021  Dzieciaki ratują zwierzaki

      Najważniejszym celem akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt, kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego, wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących Morza Arktyczne, polskie lasy oraz lasy tropikalne w Azji Pd-Wsch. Akcja ma zaszczepić w dzieciach nie tylko empatię ale również chęć działania i ochrony dzikich zwierząt. 

           1.11.2021 Chronimy Dzieci

      Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.Realizacja programu uwzględnia dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

      4.05.2022 Rowerowy Maj

      Akcja Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Rowerowy Maj poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.

           1.09.2022 Akademia Veoila

      Akademia Veoila-Zdrowie i Integracja to program edukacyjny, który ma na celu integrację językowo-kulturową dzieci uchodźców uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli poprzez zapewnienie nowoczesnych i kompleksowych materiałów edukacyjno-ruchowych. Ruch jest uniwersalnym językiem dla wszystkich bez względu na wiek i pochodzenie.Aktywność fizyczna zapewnia nie tylko prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i zwiększa efektywność nauki, ale także odstresowuje, wprawia w dobry nastrój i daje poczucie wspólnoty. Ruch jest doskonałym narzędziem do integracji.

      1.09.2022 Fast Heroes Polska

      Fast Heroes Polska to globalna kampania zdrowotna, której misją jest edukowanie świata o objawach udaru mózgu i potrzebie szybkiego działania. Program jest skierowany do dzieci w wieku 5-9 lat, a jego celem jest nauczenie najmłodszych rozpoznawania charakterystycznych objawów udaru mózgu oraz odpowiedniego reagowania w przypadku ich wystąpienia, tj.wybrania numeru alarmowego 112 i wezwania karetki.Program jest bezpłatny i obejmuje pięć opracowanych w całości lekcji. Dzieci wykonują różnego rodzaju angażujące zadania i przyswajają wiedzę w myśl zasady „nauka przez zabawę”. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, wysyłanych do placówek, atrakcyjnych wizualnie, nieodpłatnych drukowanych zeszytów ćwiczeń lub e-booków dostępnych na stronie.

      1.09.2022 Dziecięca Akademia Sportu

      Jak co roku współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego w ramach społecznego projektu stworzonego przez Klub AZS AWF Warszawa. Dzieci mogą korzystać w ciągu roku z zajęć z różnych dyscyplinach takich jak: judo, szermierka, taekwondo olimpijskie, zapasy, piłka ręczna, piłka siatkowa lekka atletyka czy rugby.

      1.09.2022 Necio.pl Poznajemy internet i Sieciaki

      Są to projekty polegające na poznawaniu zasad korzystania z zasobów internetu w sposób bezpieczny dla młodego pokolenia.

      1.09.2022 Małe czy duże, przyda się naturze

      Jest to kampania, która ma sprawić, aby dzieci pokochały przyrodę w całej jej okazałości i zrozumiały jak ważne jest zachowanie jej różnorodności. Dlatego m.in. opracowano cztery krótkie edukacyjne historyjki które mają przekonać o tym, że każda żywa istota odgrywa ważną rolę w środowisku, a człowiek oraz wszystkie elementy środowiska, zależą od siebie i wzajemnie się potrzebują. Bohaterami poszczególnych filmików są żaba, mrówki, dżdżownica i jeż. W ramach kampanii przygotowano także propozycję działań edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców.

      1.09.2022 Z darami natury świat nie jest ponury

      Celem tego ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

        8-23.10.2022 Europejski Tydzień Kodowania

      CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa ,,ścigają się" w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W naszym przedszkolu są to zajęcia z wykorzystaniem specjalnej maty do kodowania, ozobotów i blue-bootów.

      1.09.2022 Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko

      Głównym celem niniejszego projektu jest kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby dzieci poznały, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. W trakcie trwania projektowych działań doskonalić się będą takie umiejętności jak: planowanie pracy, logiczne myślenie, doskonalenie motoryki małej, obowiązkowość, koncentracja i skupienie, współpraca, porządkowanie swojego miejsca pracy. Wyzwolona zostanie kreatywność i chęć inwencji twórczej.

      1.09.2022 Razem ze słonkiem w Czterech Porach Roku

      Jest to projekt oparty na utworach Marii Kownackiej ,,Razem ze słonkiem" by na podstawie pomysłów zaczerpniętych z książki zachęcić dzieci do odkrywania przyrody. Podczas realizacji projektu wspomagany i stymulowany będzie prawidłowy rozwój mowy. Dzieci zostaną uwrażliwione na piękno przyrody i wykształcona zostanie postawa szacunku do otaczającego świata.

        1.09.2022 Dotknij, poczuj, zobacz

      Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.

      1.09.2022 Pokaż maluszku, jak tupiesz nóżką

      Głównym celem tych zajęć umuzykalniających jest rozwój wrażliwości muzycznej u dzieci, przygotowujący do poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na różnych piosenkach i melodiach, na których w większości oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.

      1.09.2022 W Królestwie Uczuć

      „W Królestwie Uczuć” to realizowany w podziale na dziesięć epizodów cykl zajęć, które angażując dzieci we współtworzenie historii wydarzeń w Królestwie Uczuć, rozwijają ich kompetencje emocjonalne – umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz stanów emocjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem: radości, smutku, złości, tęsknoty, zawstydzenia, satysfakcji, poczucia sprawczości.

        1.09.2022 Co słonko widziało - na dziecięce kłopoty... Brzechwa

      Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.W roku szkolnym 2022/2023 organizatorzy chcą przybliżyć dzieciom postać Jana Brzechwy, autora  wierszy dla dzieci, które napisane są tekstem rymowanym co sprawia, że dzieci chętnie słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu. Dzieci wzbogacą swój słownik o nowe wyrazy, których w obecnych czasach rzadko się już używa, a które z pewnością będą rozwijać ich wyobraźnię.

      1.10.2022 Magiczna moc bajek

      Celem projektu jest promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni.

       

      1.09.2022 Cała Polska Czyta Dzieciom

      To kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek.

        10-18.09.2022 Europejskie Dni Dziedzictwa

      Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest promocja dziedzictwa kulturowego.Co roku w całym kraju, podczas dwóch wrześniowych weekendów są udostępniane bezpłatnie do zwiedzania liczne zabytki i inne dobra kultury, a także są organizowane wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Wydarzenia skierowane są do szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Dzięki temu uczestnicy mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Mają tez możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób w otoczeniu dziedzictwa kulturowego.

         1.12.2022 Serce za odwagę

      W ramach współpracy z Fundacją Pamięci Narodów przedszkolaki przygotowują kartki świąteczne dla weteranów II wojny światowej, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę. W ten symboliczny sposób złożymy podziękowanie za wielką odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w czasie wojny. To dzięki nim możemy bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę – bez przeszkód!